Vi tilbyder specialiseret og intensiv træning af hjerneskadede.

Målgruppe: Træningstilbuddet henvender sig til dig – ung eller voksen - med erhvervet hjerneskade, enten på baggrund af en blodprop i hjernen, hjerneblødning eller traume.

På klinikken, er der personale med specialiseret efteruddannelse indenfor principper, der på verdensplan er anerkendte og særligt målrettede til apopleksipatienter, med lammelser, spasticitet og andre komplikationer.

Vi har personale, der fra Hammel Neurocenter er oplært i det internationalt anerkendte Bobath- koncept. Derudover har personalet andre relevante neurologisk anerkendte efteruddannelser, der anvendes i behandlingerne.

Bobath-konceptet

Vi arbejder bl.a ud fra Bobath-konceptet, hvor målet med behandlingen er at generhverve funktionelle motoriske færdigheder - gennem en intensiv genoptræning efter hjerneskade.

Bobath-koncptet er en problemløsende tilgang til vurdering og behandling af mennesker, med forstyrrelse af postural kontrol, problemer med bevægelse og funktion, som følge af en læsion i centralnervesystemet.

I Bobathkonceptet anerkendes det, at hjernen er plastisk og kan ændre sig, så hjerneskadede kan genlære tabte funktioner, gennem intensiv træning af allerede beherskede bevægelser, eller træning i at tilegne sig nye bevægelser.

Du lærer at bruge forskellige signaler og teknikker til at støtte din balance, gangfunktion, tempo og skridtlængde. Desuden arbejdes der med hverdagsaktiviteter, som at rejse og sætte sig sikkert, ind/ud af sengen, skifte retning, gå på skiftende underlag, trapper, gøre flere ting på én gang,…mv

Vi arbejder også med kondition, styrke, balance, koordination og kognetive processer.

Klinikken følger gældende diagnosespecifikke nationale retningslinier

Formål:

Træningen tager udgangspunkt i de funktionsproblemer, du oplever i din hverdag, som evt gangbesvær, balancebesvær i vendinger, retningsskift og kuperet terræn rejse-sætte sig, spise, klare toiletbesøg, forcere trappetrin, gå eller måske løbe.

Forskning:

Forskning har vist, at netop en målrettet og specifik terapeutisk træning er væsentlig for, at du efter en hjerneskade opnår en højere funktionsevne. Med fokus på dine mål trænes specifikt de ting, du har svært ved. En hyppig og høj intensitet i træningen har vist sig at være vigtig (målsætning)

Det er som bekendt væsentligt, at din genoptræning påbegyndes så tidligt som muligt, men forbedringer har vist sig at kunne forsætte flere måneder eller år efter skadens opståen afhængig af bl.a. rehabiliteringsindsatsen. Forud for et intensivt træningsforløb foretages en forundersøgelse mhp. afklaring af dine udviklingsmuligheder.

Test

Ved start bliver du testet i forskellige relevante færdigheder. Derefter arbejdes der med de problemer, som er specifikke for dig og din sygdom.

Brush-up

Træningsforløbet kan være et træningstilbud efter endt genoptræning eller et BRUSH-UP træningsforløb, hvis dit funktionsniveau trænger til et løft.

ERGO-Train (Lift):

Vægtaflastet gangbåndstræning kombineret med styrke- og konditionstræning

Hyppig og, intensiv træning på hverdage i mindst 12 uger. Træningstilbuddet kræver du har en mindre gangfunktion evt. med personstøtte eller støtte af ganghjælpemiddel. Forløbet underbygges af nyeste forskning og er inspireret af gangbåndstræning på Center for Hjerneskade. Læs mere her.

Hold:

Fordelen ved at træne sammen med andre er, at man ikke er alene om, at kende til problemerne og kan motivere hinanden. Nogen oplever også, at det er nemmere at tale frit til ligesindede om de begrænsninger, man oplever i hverdagen.

Pris: Holdtræningen er gratis for personer med vederlagsfri lægehenvisning pga. funktionsnedsættelse/problemer. Øvrige har en mindre egenbetaling pr. gang. Der må påregnes mindre tillæg for behandling med Ergo-trainer

Hjemmebehandling: Klinikken tilbyder også træning i eget hjem, hvis din læge vurderer, at du ikke kan komme på klinikken (se Mobilfysioterapi/Hjemmebehandling)