FysioDanmark Skive tilbyder Fysioterapi hos dig

 

Fokus er både på forebyggelse og behandling.

Hvorfor:

Vi oplever ved vores daglige gang på f.eks. plejecentre, at mens vi træner med syge/lægehenviste borgere, ser vi, at der tydeligvis er en stor potentiel gruppe ældre, der vil kunne have stor gavn af træning og vejledning for at opretholde og forbedre det daglige funktionsniveau, så de kan være mere selvhjulpne og mindre udsatte for skader/problemer p.g.a. nedsat styrke, bevægelighed og balance.

Regelmæssig træning - selv i små doser - vil både have en positiv effekt på livskvalitet og social ensomhed.

Tilbuddet kan involvere:

 • Rasktræningsforløb i eget hjem for borgere med lavt aktivitetsniveau og ”truet” funktionsniveau bl.a. i.f.t. at være selvhjulpen
  • svært ved at komme op fra en stol
  • svært ved at gå rundt
  • balancen er ikke så god og frygten for at falde vokser
  • udholdenheden ved selv mindre daglig opgaver mindskes
  • problemer med at bruge hænder og arme fordi kræfterne svinder
 • Behandling i eget hjem m./u. lægehenvisning. Er der ikke henvist til hjemmebehandling betales et tillæg
 • Træningsforløb efter indlæggelse af medicinske årsager, knæ- eller hofteoperationer eller optræning efter brud
 • Rådgivningsopgaver for plejepersonale

Indhold af rasktræning:

Vi tilbyder et individuelt aftalt træningsforløb i eget hjem 1 – 2 gange om ugen af en varighed på 20 – 30 minutter. Vi anbefaler et forløb på minimum en måned – men såvel kortere som længere forløb kan arrangeres.

 

Det er helt basale og simple øvelser for styrke, bevægelighed og balance. Øvelserne tilrettes den enkelte så de er let tilgængelige og vil i nogen omfang kunne foregå udelukkende med kropsvægt.