Behandlingstakster – Sygesikringsdækket almen fysioterapi med lægehenvisning følger overenskomstfastsatte takster, der reguleres pr. 1.april og 1. oktober. (sygesikringen dækker ca. 40 % af taksten)

Behandlingstakster uden sygesikringstilskud – her betales det fulde beløb.

Har du som pensionist helbredstillæg, dækker kommunen med den bevilgede procentsats. Vi kan afregne direkte med kommunen, så du betaler kun din egenandel. Dokumentation for procentdækning skal forevises på klinikken

Medlemmer af ”danmark” får tilskud efter gældende takster. Vi indberetter til ”danmark”, hvis vi du oplyser medlemsgruppe.

Mange får behandlinger dækket af forsikringsselskaber. Husk at fortælle, at du har et forsikringsbetalt forløb, Medbring bevilling – med mindre det sendes direkte til os.

Priser til holdtræning

FD Mommy Fit, 8 lektioner Kr. 695,00
Babytummel, 8 lektioner Kr. 695,00
GLAiD-træning - cirka beløb Kr. 2300,00

Særlige ydelser uden tilskud

Såler kr. 699,00 (+konsultation)
Ultralydsscanning kr. 400,00 (+konsultation)
Laser kr. 90,00 (+konsultation)
Shockwave kr. 90,00 (+konsultation)
Akupunktur kr. 90,00 (+konsultation)