Genoptræning

Ryghold

Efterfødsel

Genoptræning

Ryghold

GLAD (GodtLivMedArtrose)

Vi har træningsforløb på klinikken som vi kalder GLAD. Det er en forkortelse for Godt Liv med Artrose i Danmark. Det er et trænings- og undervisningsforløb, som gør dig i stand til at takle din slidgigt (artrose). Forløbet er målrettet mod dig, som har fået konstateret artrose i knæ eller hofteled.
GLAD er en videreudvikling af et svensk koncept med træning og undervisning, der har vist gode resultater for personer med begyndende eller moderat artrose.
Træningen har til formål at styrke muskulatur omkring hofte og knæ, og på sigt reducere smerter. Desuden har træningen vist en gavnlig effekt på bruskens ernæring.
Der ligger et forskningsprogram som baggrund for indholdet i konceptet. Det videreudvikles til stadighed og overvåges via opsamlede data i et nationalt register. Læs mere på www.glaid.dk

Forløbet indeholder

  • én individuel førstegangskonsultation med undersøgelse
  • én konsultation med individuel tilpasning af træningsprogram
  • 2 lektioner med fælles information om artrose og træningslære
  • 12 træningslektioner på hold af en times varighed
  • Individuel opfølgning 3 mdr. efter opstart.

Træning foregår på hold med 8 deltagere.

Yderligere information eller tilmelding, ring til klinikken.

Træning varetages af specialuddannede fysioterapeut Finn Andersen.