Sclerose-hold

Vi tilbyder fysioterapeutisk holdtræning og individuel træning, til dem der er berettiget til det.

Personalet på klinikken har specialiseret sig i intensiv rehabilitering og genoptræning til sclerose.

Vi har opdaterede specialkurser indenfor sclerose og andre internationalt anerkendte neurologiske behandlingsprincipper, bl.a Bobath.

 

Træning – Behandling - Hold

Der laves individuel program-lægning.

Træningen foregår fortrinsvist med holdkammerater.

Vi tilbyder specifikke sclerose-hold, med varieret niveau; og blandede neurologiske hold.

På holdene er der et varieret træningsfokus. Der trænes intensivt og individuelt tilpasset: Balance, styrke, kondition, kognitiv træning og dual task

- men også andre kognitive eksekutive processer, hukommelse, opmærksomhed, sansemotorik og lignende integreres i træningen.

  • Klinikken følger gældende diagnosespecifikke nationale kliniske retningslinjer. 

Adgangsforhold: Klinikken har handikapvenlige forhold, uden trapper og med handikapparkering ved indgangen.

Holdtræningen varetages af fysioterapeuter, der er registreret behandlere hos Scleroseforeningen.