Ultralydsscanning

Shockwave

Manuel behandling

Undersøgelse & Behandling

Ved et typisk behandlingsforløb bliver man henvist af sin egen læge til behandling.

Ved første besøg foretages en grundig undersøgelse som vil supplere lægens oplysninger. På baggrund af undersøgelsen planlægges et behandlingsforløb i samarbejde med patienten. Oftest vil du blive vejledt i øvelser til hjemmebrug, da dette er et vigtigt supplement til behandlingen. Det kan i nogle tilfælde også være relevant med et genoptræningsforløb på et af vore hold.

I særlige tilfælde er der mulighed for at få behandling i eget hjem, hvis lægen vurderer at det er nødvendigt.

Ved behandlingens afslutning laves en skriftlig tilbagemelding til egen læge.